งานก่อสร้าง

Construction Work

  • ปรับปรุงซ่อมแซมขยายโรงงาน
  • Piping work (ผลิตและติดตั้ง)
  • งานติดตั้งอุปกรณ์
  • ประกอบและติดตั้งถัง
  • งานโครงสร้าง
  • งานโยธา
  • Painting & Insulation ฉนวนความร้อน

เราเป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าเชื่อถือที่สุดที่มีส่วนร่วมในการร่วมโครงการกับบริษัทชั่นนำของประเทศ การใช้เครื่องจักรขั้นสูงและเทคนิคที่ทันสมัยทำให้บริการของเรามีความน่าเชื่อถือสูง ประหยัดค่าใช้จ่ายและส่งมอบงานตรงต่อเวลา นอกจากนี้เรายังคัดเลือกวัตถุดิบเกรด A เพื่อรักษาคุณภาพของการบริการของเรา งานออกแบบ ของเราใช้ Software ที่มีคุณภาพสูง ออกแบบทั้ง 3D และ 2D